Министерство на образованието и науката

Регистър на професионалните колежи

Справка брой професионални колежи по области в България

Област Държавни Общински Частни
Благоевград 0 0 2
Бургас 0 0 1
Варна 0 0 9
Велико Търново 0 0 1
Пазарджик 0 0 2
Плевен 0 0 1
Пловдив 0 0 5
Русе 0 0 1
Сливен 0 0 2
Смолян 0 0 2
София-град 0 0 27
София-област 0 0 1
Стара Загора 0 0 1
Хасково 0 0 1
Шумен 0 0 1
Ямбол 0 0 1